Färdigt Koncept För Modullägenheter revolutionerar den Svenska marknaden!

Lettland och Sverige - 11 maj 2021 - Forta PRO är en unik modulär byggnationslösning för fastighetsutvecklare och byggföretag, som garanterar snabb uppbyggnad och säkra investeringar. Forta PRO har analyserat behov och önskemål från svenska konsumenter och kombinerat dessa i ett koncept för generiska modulära lägenheter (Generic Modular Apartment, eller GMA). GMA-konceptet förenar de bästa idéerna från samtliga av företagets avdelningar, från designers och produktion till projektansvariga. Forta PRO:s GMA-projekt innebär de allra högsta krav vad gäller byggnation, slutkvalitet och efterlevnad av lokala normer och förordningar. Med modulär byggnation kan byggherrar och investerare snabbt förverkliga byggprojekt, samtidigt som de erbjuds det mest säkra och tillförlitliga sätt för sin investering.

Konceptet med färdiga byggnader erbjuder kunderna optimala lösningar och minskar byggtiden avsevärt tack vare projektplanering och optimerad design. Samtidigt är lägenheterna tillförlitligt tillverkade och håller hög kvalitet. GMA-konceptet erbjuder lägenhetsalternativ med 1 till 3 rum i byggnader med 2 till 4 våningar.  Lägenheternas planritningar är utformade på förhand och är klara för uppbyggnad i Forta PRO:s avancerade produktionssystem. Tack vare fabrikens linjära produktionskedja kan man under hela tillverkningsprocessen genomföra strikt kvalitetssäkring och produkttester. Omsorgsfull frakt och snabb montage på plats innebär att leveransen sker enligt tidsplanen. Man undviker risk för förseningar på grund av ogynnsamma väderförhållanden.

Den generiska modulära utformningen följer svensk standard och uppfyller de krav som ställs på hyreslägenheter och bekvämt boende. Dessutom innebär produktionen att man kan uppfylla alla viktiga och nödvändiga miljökrav. En standardiserad modulär byggnation bidrar till ökad hållbarhet genom bättre materialanvändning och snabbare montage på plats.

Inese Jureviča, Forta PRO försäljningschef: "Efter att ha samtalat med kunderna är vi förvissade om att vårat koncept ”Generic Modular Apartment” är på väg att revolutionera den svenska bostadsmarknaden! Vårt mål är att erbjuda och uppföra högt efterfrågade hyreslägenheter, något som dom svenska kommunerna har ett stort behov av. Lanseringen av GMA-konceptet i Sverige är bara fas 1 för oss och inom en snar framtid planerar vi att ta fram ytterligare generiska lösningar. Jag ser gärna att byggherrar och investerare tar kontakt med Forta PRO för att få veta mer om vårt unika koncept och erbjudande."

19.05.2021

Färdigt Koncept För Modullägenheter revolutionerar den Svenska marknaden!

Kontakta oss

Forta PRO Kontor

  • Jurkalnes Street 15/25 - 221,
    Riga, Lettland, LV-1046

Telefon: + 371 67 32 32 34

E-post: [email protected]

Kontakta oss